Kosova, si një vend i ri në zhvillim, në Evropë po përballet me kancerin e gjirit

Kosova, si një vend i ri në zhvillim, në Evropë po përballet me kancerin e gjirit, si vendet e tjera të zhvilluara, por Kosova po përballet me kancerin e gjirit pa sigurim shëndetësor, pa barna të reja në listën esenciale që zgjat jetën në rastet metastatike, pa regjistër të kancerit të gjirit, me humbja e vendit të punës gjatë trajtimit, veçanërisht në sektorin privat.

Mbështetje psikologjike për pacientet e kancerit të gjirit në Kosovë

Shoqata “Renesansa” është një organizatë jofitimprurëse e themeluar në Kosovë që ofron mbështetje psikologjike për pacientët e kancerit të gjirit. Kjo shoqatë ka një mision të qartë për të ndihmuar pacientët në përballjen me sfidat që vijnë me këtë diagnozë.
Nën mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, Shoqata Renesansa ofron programe dhe shërbime që ndihmojnë pacientët të kuptojnë diagnozën e tyre dhe trajtimin e mundshëm. Ata ofrojnë këshillim psikologjik dhe terapi për pacientët dhe familjet e tyre, duke i ndihmuar ata të ndjehen më të sigurt dhe të aftë për të përballuar sfidat e kancerit të gjirit.
Shoqata Renesansa gjithashtu organizon takime dhe aktivitete sociale për pacientët e kancerit të gjirit, duke i ndihmuar ata të ndihen pjesë e një komuniteti dhe të jenë në gjendje të ndajnë përvojat e tyre me njerëz të tjerë që janë duke përjetuar të njëjtën gjë. Kjo ndihmon në ndërtimin e një ndjenjeje të përkrahjes dhe solidaritetit në mes të pacientëve të kancerit të gjirit në Kosovë.
Mbeshtetja e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë është një shenjë e rëndësishme e angazhimit të qeverisë për të ndihmuar pacientët me kancer të gjirit. Kjo mbështetje ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në Kosovë dhe në përmirësimin e aksesit të pacientëve në shërbimet e mbështetjes psikologjike.
Në fund të fundit, Shoqata Renesansa është një burim i rëndësishëm i ndihmës dhe mbështetjes për pacientët e kancerit të gjirit në Kosovë. Ata janë një shembull i mirë i organizatave jofitimprurëse që janë të vendosura për të ndihmuar në luftën kundër kancerit të gjirit dhe për të ndihmuar pacientët dhe familjet e tyre të përballojnë këtë diagnozë në mënyrë të suksesshme.

Donacion nga Motrat Qiriazi Florida chapter.

Donacion për pacientet e kancerit të gjirit në Kosovë nga Motrat Qiriazi Florida chapter.

SHBA-ja dhuron proteza për pacientet me kancer gjiri

Dita botërore kundër kancerit

Bashkë mundemi! ♋🎗️🚴

Pedalojmë së bashku për Ditën Botërore e luftës kundër kancerit.

Shihemi më 04 Shkurt
E Premte në ora 13:00🕑
Në Sheshin e Lidhjes, Prizren.

Aktiviteti ka për qëllim të parandalojë miliona vdekje që ndodhin në vit duke e rritur vetëdijesimin dhe duke edukuar për kancerin bashkë me ndikimin ndaj qeverive dhe individëve për të ndërmarrë veprime kundër kësaj sëmundjeje.
Këtë Ditë botërore të luftës kundër kancerit ne si grupi me i madh i çiklistëve në Kosovë dhe jo vetëm, do pranojmë se angazhimi ynë për veprim do sjellë një përparim të fuqishëm në zvogëlimin e ndikimit global të kësaj sëmundjeje.

#UnëMundem #NeMundemi