Takimi i 100 pacientëve të kancerit të gjirit nga mbarë Kosova më 8 Mars 2022, mbështetur nga Roche Kosova