Skip to content

Donate

Kreu - Donate

Dhuro tani

Dhurimi juaj do të jetë një kontribut i rëndësishëm dhe i vyer në luftën kundër kancerit të gjirit. Duke dhuruar do mbështesni të gjitha gratë tona me kancer gjiri për të lobuar e advokuar për një shëndet e jetë më të mirë përmes aktiviteteve e projketeve sensibilizuese e ndërgjegjësuese.

Dërgo donacion me shumë sipas dëshirës

Të dhënat e llogarisë – BKT (Banka Kombëtare Tregtare )
Emri : SHGPLKKGJ – RENESANSA
Nr.i llogarisë : XK05 1910001453031140

Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë! Ti je e fortë!

Ti je e fortë!