Donacion për pacientet e kancerit të gjirit në Kosovë nga Motrat Qiriazi Florida chapter.