Takimi i shoqatave të pacientëve në Tiranë, organizuar nga Novartis, më 11 Janar 2022